Земеделска земя

Начална цена: 2430.00 лв. Покажи в EUR

2000 кв.м., Тополово
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72789.82.11 с.Тополово, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта на гр.Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №300-5-33 /15.05.2004г, на ИД на АГКК

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 13.01.2018 до 13.02.2018
Обявяване на: 14.02.2018 16:00
Публикувана на: 30.01.2018 12:52
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72789.82.11 с.Тополово, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта на гр.Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №300-5-33 /15.05.2004г, на ИД на АГКК Последно изменение със Заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР адрес на поземления имот-местност Брантиите Площ- 2000 кв.м., Трайно предназначение на територията- Земеделска Начин на трайно ползване-Лозе Стар идентификатор - няма Номер по предходен план -няма Съседи- 72789.82.11, 72789.82.13, 72789.82.12, 72789.82.10, 72789.82.8

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви