Земеделска земя

Начална цена: 1792.00 лв. Покажи в EUR

500 кв.м., БАЛЧИК
гр.Балчик, местност "Летището"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 02.03.2018 11:15
Публикувана на: 30.01.2018 14:55
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.536.373 /нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест, точка, три, седем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. ноа Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-1328/05.07.2006г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ от 1000 /хиляда/ кв.м., находящ се в гр.Балчик, местност "Летището", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, трета категория на земята, при неполивни условия, стар идентификатор: няма, при съседи на имота: 02508.536.506, 02508.536.374, 02508.536.290, 02508.536.289, 02508.536.618, 02508.536.245, 02508.536.246.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви