Земеделска земя

Начална цена: 108.00 лв. Покажи в EUR

440 кв.м., Чифлик
с. Чифлик

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 14:00
Публикувана на: 31.01.2018 12:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81476.21.76 / осем едно четири седем шест, точка, две едно, точка, седем шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със Заповед № РД – 18 – 34 от 08.04.2009г., на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: местност „Равнищата“, с площ 440 / четиристотин и четиридесет / кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване : ливада, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : няма, при съседни имоти с идентификатори: 81476.21.73 / осем едно четири седем шест, точка, две едно, точка, седем три/, 81476.21.125 / осем едно четири седем шест, точка, две едно, точка, едно две пет/, 81476.21.153 / осем едно четири седем шест, точка, две едно, точка, едно пет три/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 228/14=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви