Склад

Начална цена: 214960.00 лв. Покажи в EUR

3147 кв.м., Плачидол
идентификатор№ 56695.501.564

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 09:00
Публикувана на: 02.02.2018 10:53
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот находящ се в село Плачи дол с ЕКАТТЕ 56695, Община Добричка, област Добрич, а именно: Поземлен имот с идентификатор№ 56695.501.564/пет, шест, шест, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, четири/ с площ от 3,147дка/три декара сто четиридесет и седем квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица с площ от 3,152дка/три декара сто петдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, ведно с построената в него СГРАДА №01 с площ по скица 1118кв.м./хиляда сто и осемнадесет квадратни метра/, а по нотариален акт е описана като овчарник 5А със застроена площ от 1115кв.м./хиляда сто и петнадесет квадратни метра/, представляваща Сграда с идентификатор№ 56695.501.564.1/пет, шест, шест, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, четири, точка, едно/, при съседи на поземления имот, съгласно акт за собственост: 501.565. Имотът е със стар идентификатор -имот I- Овчарник № 5А, а съгласно кадастрална скица: Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: Парцел Х, съседи: 56695.501.585, 56695.501.565 и 56695.501.584.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви