Земеделска земя

Начална цена: 2160.00 лв. Покажи в EUR

1224 кв.м., Стефаново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 11:00
Публикувана на: 05.02.2018 07:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/6 (една шеста) идеална част от земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7.345 дка /седем декара триста четиридесет и пет квадратни метра/, трета категория, имот № 019044 /деветнадесет хиляди и четиридесет и четири/, съставляващ парцел 44 /четиридесет и четвърти/ от масив 19 /деветнадесети/ по плана за земеразделяне на село Стефаново, ЕКАТТЕ 69242, община Добричка, при граници и съседи: имоти с номера №019012, № 000044, № 019014 и № 000047. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич: - Възбрана, вписана под № 42, том 4, дв.вх.рег.№ 10533/21.10.2011г., по настоящото дело, - Договор за аренда, вписан под № 156, том 18, дв.вх.рег.№ 7871/19.10.2000г. за срок от четири стопански години - Договор за аренда, вписан под № 191, том 23, дв.вх.рег.№ 9191/02.11.2000г., за срок от четири стопански години - Договор за аренда, вписан под № 169, том 21, дв.вх.рег.№ 7515/11.06.2004г., - Договор за аренда, вписан под № 171, том 21, дв.вх.рег.№ 7517/11.06.2004г., - Анекс № 12, том 10, дв.вх.рег.№ 4334/14.05.2010г., удължава срока на Договор за аренда, вписан под № 169, том 21, дв.вх.рег.№ 7515/11.06.2004г., с 10 стопански години - Анекс № 16, том 10, дв.вх.рег.№ 4338/14.05.2010г., удължава срока на Договор за аренда, вписан под № 171, том 21, дв.вх.рег.№ 7517/11.06.2004г., с 10 стопански години

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви