Земеделска земя

Начална цена: 11200.00 лв. Покажи в EUR

6000 кв.м., Орляк

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 08:30
Публикувана на: 05.02.2018 09:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА на площ от 6.000 дка /шест декара/, трета категория, имот № 003170 /три хиляди и сто и осемдесет/, съставляващ парцел 170 /сто и седемдесет/ от масив 3 /три/ по плана за земеразделяне на село Орляк, община Тервел, ЕКАТТЕ 53953, при граници и съседи: имоти с номера № 003171, № 003280, № 003169, № 000199. Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Тервел: Възбрана, под № 23, том I, вх.рег. № 670/06.04.2011г., вписана по настоящото дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви