Парцел

Начална цена: 26122.50 лв. Покажи в EUR

5000 кв.м., Кранево
местност "Кърчанлъка"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 09:00
Публикувана на: 05.02.2018 09:43
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност "Кърчанлъка" представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.18.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 18.10, с площ от 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 39459.18.23; 39459.18.11; 39459.18.7; 39459.18.9

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви