Вила

Начална цена: 40567.50 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., БАЛЧИК
в.з."Овчаровски плаж", ул."Четвърта" № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 09:00
Публикувана на: 05.02.2018 09:52
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, местност в.з."Овчаровски плаж", ул."Четвърта" № 2, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор№ 02508.6.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-930/20.04.2005 г. на Началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 263, квартал: 9, парцел ІІ, с площ от 566 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10м.), ведно с постоената в същия имот СГРАДА с идентификатор № 02508.6.426.1, със застроена площ от 84 кв.м., функционално предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, при съседи на поземления имот: 02508.6.425; 02508.6.427 и 02508.90.375.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви