Двустаен апартамент

Начална цена: 64330.00 лв. Покажи в EUR

73 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. „Цар Освободител“ № 210, вх. „Б“, ет. 3, ап. 13

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 08.03.2018 09:10
Публикувана на: 05.02.2018 10:18
Резултат: Нестанала. Погасено задължение от длъжника

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор № 41112.503.645.1.28 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот шестстотин и четиридесет и пет, сграда едно, самостоятелен обект двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрена със заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на изп. директор на АГКК с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 210, вх. „Б“, ет. 3, ап. 13, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.645, с предназначение на самостоятелният обект – жилище, апартамент, нива на обекта: 1 (едно), с площ на обекта: 73,26 кв.м., ведно с прилежащите части: мазе № 24 (двадесет и четири), ведно с 13. 965 % (тринадесет цяло деветстотин и шестдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 41112.503.645.1.27, 41112.503.645.1.36, под обекта: 41112.503.645.1.25 и над обекта: 41112.503.645.1.31 и 41112.503.645.1.38, а по документ за собственост представляващ недвижим имот находящ се в масивна жилищна сграда, състояща се от три секции „А“, „Б“ и „В“, подземен етаж с гаражи и мазета, два етажа с търговски обекти и офиси, и четири жилищни етажа, изградена в гр. Кюстендил, в общински урегулиран поземлен имот V (пети) в кварта 318 „а“ (триста и осемнадесет „а“) по плана на гр. Кюстендил, целия с площ от 3140,00 (три хиляди сто и четиридесет) квадратни метра, празно и застроено място, при съседи на УПИ: от север и запад – вътрешно-квартална чулица, от юг – улица „Христо Смирненски“, от югоизток – ул. „Цар Освободител“, от североизток – ул. „Христо Ботев“, а именно: АПАРТАМЕНТ № 13 (тринадесет) находящ се на трети етаж в секция „Б“ от гореописаната сграда, със застроена площ от 73,26 (седемдесет и три цяло двадесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от кухня с трапезария, спалня, коридор, хол, две тераси, баня с тоалетна, и една тоалетна, при граници: от изток – апартамент № 14 (четиринадесет), от от юг – двор и експониране на археология, от запад – апартамент № 12 (дванадесет), от север – вътрешно-квартална улица, от долу – апартамент № 8 (осем), от горе – апартамент № 17 (седемнадесет), ведно с принадлежащото на апартамента ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ № 24 (двадесет и четири), със застроена площ от 6,92 (шест цяло и деветдесет и две стотни) квадратни метра, при граници и съседи на мазето: от изток – мазе № 25, от запад – мазе № 23, ат юг – външна подземна оградна стена, от север – коридор, ведно с 13,965 % (тринадесет цяло деветстотин шестдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, както и съответните на апартамента идеални части от правото на строеж върху имота, описан по - горе, в който е построена сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви