Къща

Начална цена: 38880.00 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 10:00
Публикувана на: 05.02.2018 10:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул."Г. С. Раковски" № 17, с идентификатор № 02508.84.217 с площ от 506 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 430,00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, номер по предходен план 1568, квартал 84, парцел ХХХVІ, ведно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.84.217.1 с площ от 66,00 кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 63,00 кв.м., при граници и съседи за имота имоти с идентификатори: идентификатор № 02508.84.222; идентификатор № 02508.84.236; идентификатор № 02508.84.216; идентификатор № 02508.84.215; идентификатор № 02508.84.214 и идентификатор № 02508.84.218, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота. Описание: Дворното място е  разположено на неравен терен с денивелация север/юг, с почти правилна правоъгълна форма. Подходът към имота е по тясна уличка от 2,20 м. Дворното място е оградено с масивна ограда от изток, откъм границата със съседните два застроени имоти. На запад граничи със ската на дерето, от юг и от север е ограден с метална мрежа на дървени колове. В имота има кладенец, а незастроената земя е покрита със самозалесила се горска растителност – храсти и дървета. Дворното място не се стопанисва. В поземленият имот е изградена една сграда – жилищна на един етаж с площ по акт за собственост от 63,00 кв.м., а по скица с площ от 66,00 кв.м. При огледа са констатирани следи от основи и тухлени стени от сграда, покрив няма. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: възбрана №191, том І, дв.вх.рег. № 1836/28.07.2016 г., законна ипотека № 64, том І, дв.вх.рег. № 4635/14.11.2006 г. в Служба по вписванията гр. Балчик до размера на 42100,00 лв., подновяване на законна ипотека № 251, том І, дв.вх.рег. № 1790/25.07.2016 г. до размера на 36745,24 лв.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви