Земеделска земя

Начална цена: 4800.00 лв. Покажи в EUR

2445 кв.м., Изворово

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:30
Публикувана на: 05.02.2018 10:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от поземлен имот, находящ се в село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич, с предназначение земеделска земя, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 4.889 дка (четири декара и осемстотин осемдесет и девет квадратни метра), представляващ имот № 150104 (сто и петдесет хиляди сто и четири), трета категория на земята при неполивни условия, в местност “.....................”, по плана на земеразделяне землището на с.Изворово, общ.Ген.Тошево, с ЕККАТЕ 32467, при граници и съседи: №150103, №150063, №150105, №150043 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №28, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№3999/24.11.2011г., Договорна ипотека №33, книга договорни ипотеки, том 1, дв.вх.рег.№1389/06.04.2011г. до размера на 2933,40 лв.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви