Тристаен апартамент

Начална цена: 48148.00 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
бул. „Македония“ № 12, вх. А, ет. 7, ап. 14

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 09:30
Публикувана на: 05.02.2018 10:54
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 41112.500.1360.2.14 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот хиляда триста и шестдесет, сграда две, самостоятелен обект четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД НА АГКК, посл. изм. със заповед № КД-14-10-125/29.04.2009 г. на началника на СГКК Кюстендил, с административен адрес гр. Кюстендил, бул. „Македония“ № 12, вх. А, ет. 7, ап. 14, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две) разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1360, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ за собственост от 85.00 (осемдесет и пет) квадратни метра, стар идентификатор: няма, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 41112.500.1360.2.35, 41112.500.1360.2.13, под обекта: 4112.500.1360.2.12, над обекта: 41112.500.1360.2.16, а по описание в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, представляващ АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), на 7 (седми) етаж, вход „А“, в жилищен блок № 51 (петдесет и едно), находящ се в гр. Кюстендил, на бул. „Македония“ № 12 (дванадесет), със застроена площ от 82,98 (осемдесет и две цяло деветдесет и осем стотни) квадратни метра, състоящ се от две стаи, дневна, кухня, клозет, баня и гардеробно антре, с изложение север – юг, при съседи: от север – дворно място, от изток – стълбище и апартамент на Васил и Николина Агаджикови, от юг – бул. „Македония“, от запад – апартамент на Георги Раденков и Лилия Стойчева, от долу – апартамент на Стоян и Марика Якимови, от горе – апартамент на Стоян и Боряна Стойкови, заедно с МАЗЕ № 56 (петдесет и шест), с площ от 3,52 (три цяло петдесети две стотни) квадратни метра, със североизточно изложение, при съседи: от север – дворно място, от изток – ул. „Бенковски“, от юг – мазе на Боряна и Стоян Стоянови, от запад – коридор, заедно с 0,895 % (нула цяло осемстотин деветдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – държавна земя, съставляваща парцел VI (шести) в квартал 137 (сто тридесет и седми) по плана на гр. Кюстендил.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви