Къща

Начална цена: 14917.50 лв. Покажи в EUR

2170 кв.м., Алтимир

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 11:00
Публикувана на: 05.02.2018 12:34
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 438 /четиристотин тридесет и осем/ по кадастралния план на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца, одобрен със Заповед № РД-02-14-2020/01.11.1999г. на АГКК – София, целият с площ от 2170кв. м. /две хиляди сто и седемдесет квадратни метра/, за който е отреден: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-291 /трети римско-с пл. № двеста деветдесет и едно/ с площ от 950кв. м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-291 /четвърто римско с пл. № двеста деветдесет и едно/ с площ от 1200кв. м. /хиляда и двеста квадратни метра/, в квартал 55 /петдесет и пет/ по РП на селото, одобрен със Заповед, № 2032/19.04.1955г. на МКСБ, заедно с находящите се в този имот: в УПИ IV-291 /четвърти римско с пл. № двеста деветдесет и едно/ - Двуетажна жилищна сграда на дървен гредоред, дървена покривна конструкция и покрив от керемиди, построена преди 1956г. /хиляда деветстотин петдесет и шеста година/, със застроена площ от 97.00кв. м. /деветдесет и седем квадратни метра/ и в УПИ III-291 /трети римско с пл. № двеста деветдесет и едно/ - паянтова стопанска сграда на дървен гредоред, дървена покривна конструкция и покрив от керемиди, построена преди 1972г., със застроена площ от 75.00кв. м. /седемдесет и пет квадратни метра/ и други подобрения, при граници по начина, по който се владее поземленият имот: ул. „Христо Ботев“, УПИ V-292 от ПИ 439, УПИ VI от ПИ 440, УПИ X-294 от ПИ 444, УПИ II-290 от ПИ 437.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви