Други

Начална цена: 6105.60 лв. Покажи в EUR

530 кв.м., Рудозем

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 08.03.2018 14:00
Публикувана на: 06.02.2018 09:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН с площ 528 /петстотин двадесет и осем/ кв.м., находящ се в гр. Рудозем, община Рудозем, обл. Смолян, съставляващ УПИ XV-877 в кв. 38 по ПУП на гр. Рудозем, при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ XVI – 876, север – улица и юг – озеленен откос, кв. 38, съгласно АДС № 2090/2004г. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 63207.502.137 /шест, три, две, нула, седем, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем/, находящ се в гр. Рудозем, п.к. 4960, с площ от 530 /петстотин и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., при съседи: 63207.502.181, 63207.502.138 и 63207.502.126.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви