Производствен имот

Начална цена: 79200.00 лв. Покажи в EUR

1915 кв.м., Жегларци

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 08:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Жегларци, община Тервел, в местността „………………”, представляващ имот №142001 /сто четиридесет и две хиляди и едно/, образуван от имот №000142, с начин на трайно ползване „кравеферма”, с площ от 1915 /хиляда деветстотин и петнадесет/ кв.м., ведно с построените в него: Сушилня – семепочистваща база със застроена площ от 683 /шестстотин осемдесет и три/ кв.м., Сграда с друго предназначение със застроена площ от 319 /триста и деветнадесет/ кв.м., Административна сграда със застроена площ от 113.00 /сто и тринадесет/ кв.м. и Портиерна със застроена площ от 32.00 /тридесет и два/ кв.м., при граници и съседи на поземления имот: №142026, №142020, №000158, №142027 Описание: Оценяваният имот се намира в югоизточния край на селото с подход от към междуселищен път Добрич-Тервел и отстои на 300 м. от центъра на селото и на 11 км. от гр. Тервел. Наоколо са построени стопански сгради. Оценяваният обект е разположен на равен терен с добра транспортна достъпност. Пътната настилка до имота е асфалт и трошенокаменна настилка. Изградена е инфраструктурата–водопровод, канализация, електрозахранване. Имотът е част от бивш стопански двор с предназначение Кравеферма. Районът е със силно развито земеделие и добре развито животновъдство. Обектът се намира в зона, в чиято близост няма индустриални обекти, които да предизвикват замърсяване на околната среда. Сградите в имота са със стопанско предназначение и в редовна експлоатация. Няма наличие на опасни материали. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №92, том 1, дв.вх.рег.№2282/29.10.2007 г. за сумата от 111 000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Тервел, акт №7, том 1, дв.вх.рег.№189/29.01.2014 г. по изпълнително дело №20147370400030.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви