Парцел

Начална цена: 7440.00 лв. Покажи в EUR

2080 кв.м., Медово

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 23.03.2018 08:30
Публикувана на: 07.02.2018 09:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

дворно място с повърхност по кадастрална основа от 2080кв.м.(две хиляди и осемдесет квадратни метра), съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер 10(десети), по кадастралния план на село Медово, община Добрич, област Добрич за което са отредени урегулиран поземлен имот № III-10(три римско - десет), и урегулиран поземлен имот №XVIII-10(осемнадесет римско - десет), в квартал 2(втори) по подробния устройствен план на селото, ведно с построените в това дворно място: Къща за живеене и Стопанска сграда, при граници и съседи на имота: улица, имот с пл.№11, улица, имот с пл. №9 Описание: Дворното място е с правилна правоъгълна форма, подход от югозапад по път с каменотрошена настилка и с изход на североизток към полски път. Не се стопанисва, ситуирано е в краен квартал на селото, който почти не се обитава. При направеният оглед се установи, че къщата е полуразрушена, стопанската сграда е съборена.. Върху имотите са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №58, книга възбрани, том 3, дв.вх.рег.№7741/14.08.2017г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви