Двустаен апартамент

Начална цена: 30000.00 лв. Покажи в EUR

71 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 08:30
Публикувана на: 07.02.2018 09:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ №21 /двадесет и първи/, с административен адрес:гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ж.к.Балик, блок 20, вх.Е, ет.8, ап.21, със застроена площ от 71,45 кв.м. /седемдесет и едно цяло и четирдесет и пет стотни/ квадратни метра, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №72624.619.201.2.136 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, едно, точка, две, точка, едно, три, шест/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение – жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещенеие, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – обекти с идентификатор №72624.619.201.2.137 и №72624.619.201.2.135, под обекта- № 72624.619.201.2.133, над обекта – няма,който самостоятелен обект се намира в сграда №2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.619.201 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, едно/, ведно с принадлежащата изба №21 /двадесет и едно/, с полезна площ 3,53 /три цяло и петдесет и три стотни/ квадратни метра, ведно с 1,988 % ид.части от общите части на сградата, ведно с 1,988 % ид.части от правото на строеж от мястото. Описание: Жилищната града е строена около осемдесетте години на миналия век, панелна, с 8 жилищни и един избен етаж, изложение север-юг. Жилището е разположено на последен, осми етаж, с изложение: север-юг.  Дограма на прозорците- PVC. Входна врата- МДФ. Жилището е необитаемо, изоставено. Извадени са вътрешните врати. Липсват осветителни тела, контакти. Прекъснати ел. и ВиК инсталации.Тавани в двете стаи-окачени. В кухнята са са демонтирани шкафчета и мивка.Демонтирани са вградените гардерони в коридора. Апартаментът се нуждае от вътрешен основен ремонт, за да се преведе в експлоатация. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: законна ипотека № 96, том І/10.06.2005г. до размера на 16000 лв., подновяване на законна ипотека № 2, том ІІІ/09.06.2015г. до размера на 16000 лв., възбрана № 56, том ІІІ/25.08.2015г., възбрана № 72, том ІІІ/07.08.2013г., искова молба № 117, том VІІ/13.03.2013г., възбрана № 112, том V/03.12.2010г., възбрана № 191, том І/09.04.2009г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви