Земеделски имот

Начална цена: 1350.00 лв. Покажи в EUR

606 кв.м., ДОБРИЧ
местност "Гаази баба"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 20.03.2018 09:00
Публикувана на: 07.02.2018 09:47
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност Гаази баба, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.904.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-08-Д-0675/02.12.2005г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ от 606 кв.м. по скица , а по акт за собственост: 542 кв.м., Номер по предходен план: 398, с трайно предназначение на територия - земеделска, начин на трайно ползване – лозе, при съседи: 72624.904.27, 72624.904.31, 72624.904.36, 72624.904.35, 72624.904.33.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви