Парцел

Начална цена: 14640.00 лв. Покажи в EUR

499 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 10:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Балчик, местност "Промишлена зона", представляващ имот с идентификатор 02508.55.169 /нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, едно, шест, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: Заповед КД-14-08-Б-1477/22.08.2007г. на Началника на СГКК - Добрич, площ от 499 /четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, , стар идентификатор: 55.122 /пет, пет, точка, едно, две, две/, при съседи: 02508.55.168, 02508.55.125, 02508.55.167. Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен, с правоъгълна форма, не е ограден, ток и вода на границата. В близост е до застроени имоти с производствени сгради. Достъпът до имота е по асфалтова улица „Стара планина“ и по път с трошено каменна настилка от към жилищен квартал, от към промишлената зона по асфалтов път и след това по полски път. Имотът е в близост до жилищен квартал, който се застроява в посока на промишлената зона. Поземленият имот не е застроен, не е снабден с ток и вода, не се обработва и не се стопанисва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №172, том 1, дв.вх.рег.№1457/16.05.2012 г. по изпълнително дело №20127370400957,вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №140, том 1, дв.вх.рег.№1406/15.06.2016 г. по изпълнително дело №20127370402081.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви