Земеделска земя

Начална цена: 2296.00 лв. Покажи в EUR

483 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 10:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЛОЗЕ, находящо се в гр. Балчик м естност "Старо лозе", представляващо Поземлен имот с идентификатор 02508.116.46 /нула, две, пет, нула, осем, точка, едно, едно, шест, точка, четири, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителнидя директор на АГКК, с площ от 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, стар идентификатор: 116.46 /едно, едно, шест, точка, четири, шест/, при съседи: 02808.116.615, 02808.116.501, 02508.116.47, 02508.116.2, 02508.116.1. Описание: Имотът е лозе с площ от 483 кв.м. и се намира в северната част на землището на гр. Балчик, местност „Старо лозе“. Имотът е на 100 м. от първокласен път Е87, на 400 м. от жилищен квартал на гр. Балчик, на 100 м. от промишлена зона-север на града, на 150 м. от бензиностанция и на 2500 м. от плажната ивица. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №140, том 1, дв.вх.рег.№1406/15.06.2016 г. по изпълнително дело №20127370402081.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви