Ателие, Таван

Начална цена: 4488.00 лв. Покажи в EUR

41 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 11:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от АТЕЛИЕ №4 /четири/, находящо се гр. Балчик, жк. „Балик“, ет.2 /две/, изграден на степен „груб строеж“ и представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.77.76.1.5 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, седем, точка, седем, шест, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.77.76 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, седем, точка, седем, шест/, предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 40.50 /четиридесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., прилежащи части: 4.5783% /четири цяло пет хиляди седемстотин осемдесет и три десетохилядни процента/ от общите части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 02508.77.76.1.3, 02508.77.76.1.4, 02508.77.76.1.6, под обекта – 02508.77.76.1.2, над обекта – 02508.77.76.1.11, 02508.77.76.1.8. Описание: Сградата е изградена на стешен груб строеж. Конструкция: стоманобетонова, външни и вътрешни зидове-тухлени, носещи колони и подови кон-струкции-стоманобетонови. Покривна конструкция-дървен гредоред и цигли, между-етажни ж.б.плочи. Сградата е на четири надземни етажа/партер, три жилищни етажа/ и мансарден етаж. Стените са неизмазани, лисва дограма, инсталации, настилки. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №242, том 1, дв.вх.рег.№229/16.09.2016 г. по изпълнително дело №20127370402081.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви