Парцел

Начална цена: 7312.00 лв. Покажи в EUR

249 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 11:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.55.167 /нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, едно, шест, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., начин на трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар номер 55.122, при граници и съседи - поземлени имоти с идентификатори: 02508.55.169, 02508.55.187, 02508.55.166, 02508.55.168. Описание: Парцелът е неограден, незастроен, тревясъл, с бурени. Земята е необработена. Няма ел. и вода. Достъпът до имота е по неравен чакълест път. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Възбрана по изпълнително дело №20127370402081, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №286, том 1, дв.вх.рег.№2419/08.08.2012г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви