Парцел

Начална цена: 25600.00 лв. Покажи в EUR

490 кв.м., Божурец

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 11:00
Публикувана на: 07.02.2018 12:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Божурец, община Каварна, област Добрич, представляващ имот с идентификатор 05009.511.146 /нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, едно, едно, точка, едно, четири, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божурец, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор парцел ХVІІІ /осемнадесети/ в квартал 61 /шестдесет и първи/, с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесет квадратни метра/ по документ за собственост, а съгласно скица – с площ от 583 кв.м. /петстотин осемдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05009.511.796, поземлен имот с идентификатор 05009.511.795, поземлен имот с идентификатор 05009.511.145, поземлен имот с идентификатор 05009.511.129, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота. Описание: Имотът се намира в регулационната граница, в източната част на с. Божурец, остоящо на 6 км. от гр. Каварна и 9 км. от гр. Балчик. Дворното място не е застроено, не е оградено и не е снабдено с ток и вода, но в близост има комуникации. Имотът отстои на 600 м. от голф игрище „Tracia klifs”. Наоколо са изградени жилищни сгради и вили за сезонно обитаване. Имотът е разположен на първа линия на ската, с отлична панорама, в близост до бреговата ивица, атрактивен, с прекрасен изглед към морето. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №118, том 1, дв.вх.рег.№2328/29.05.2008г. за сумата от 54000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №59, том 1, дв.вх.рег.№585/02.03.2010г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №82, том 2, дв.вх.рег.№3411/13.12.2011г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №11, том 2, дв.вх.рег.№3010/10.11.2014г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви