Парцел

Начална цена: 253818.24 лв. Покажи в EUR

11600 кв.м., Рогачево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 13:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Рогачево, община Балчик, местност Камънака, с идентификатор 62788.24.116 /шест, две, седем, осем, осем, точка, две, четири, точка, едно, едно, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-300-5-73/15/09/2003 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени със Заповед КД-14-08-496/20.03.2005 г. на Началника на СГКК - гр. Добрич, с площ от 11600 /единадесет хиляди и шестстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, стор идентификатор: няма, номер по предходен план: 024048, 024049, при съседи: 62788.24.25, 62788.24.78, 62788.24.51, 62788.24.50, 62788.24.73, 62788.24.24 Описание: Поземленият имот е незастроен, ситуиран е в южния край на землището на селото, в регулация, по кадастралната карта на местността „Камънака”, с. Рогачево, общ. Балчик, отстоящ на 840м. от центъра на селото на 4 км. от КК “Албена“ и на 6 км. от КС „Кранево“, с лице на междуселищен път Балчик - Оброчище – Варна. Имотът не е застроен, не е ограден, не е снабден с ток и вода. От имота се открива красива панорама към морето и КК-Албена, отстои на 4000 м.. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Балчик, атк №26, том 1, дв.вх.рег.№674/21.04.200 г. за сумата от 125000 евро, Възбрана, вписана в СВ - гр. Балчик, акт №219, том 1, дв.вх.рег.№2357/28.09.2015 г. по настоящото изпълнително дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви