Заведение

Начална цена: 16480.00 лв. Покажи в EUR

659 кв.м., Рогачево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 27.04.2018 10:00
Публикувана на: 07.02.2018 14:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

поземлен имот находящ се в село Рогачево, община Балчик, област Добрич, местност ПАНДАКЛИЯТА с идентификатор №62788.25.181(шест, две, седем, осем, осем, точка, две, пет, точка, едно, осем, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 659кв.м(шестстотин петдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседи: №62788.25.185, №62788.25.182, №62788.25.92, №62788.25.54 Описание: Поземленият имот е незастроен, ситуиран е в южния край на землището на селото, в регулация, на 1000 м. от селото. Поземленият имот е разположен югозападно на 150м. от разклонението за с. Рогачево и е с лице на главен път Балчик – Оброчище – Варна. Имотът е с неправилна трапецовидна форма, като дългата страна е с лице към междуселищния път за Варна. Всички съседни имоти са незастроени и обработваеми. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №24, книга възбрани, том 2, дв.вх.рег.№3032/06.12.2017г., Възбрана №93, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№783/05.04.2017г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви