Жилищна сграда

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

72 кв.м., Сенокос
656-2015-УЛ.РИЛА №28

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 23.03.2018 09:00
Публикувана на: 07.02.2018 14:17
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в село Сенокос, община Балчик, област Добрич, ул."Рила"№28/двадесет и осем/, а именно:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-урбанизирана територия с площ от 1093/хиляда и деветдесет и три/кв.м. с идентификатор №66250.501.648/шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, осем/, образуван чрез разделяне на поземлен имот с идентификатор №66205.501.221/шест, шест, две, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, едно/ по кадастралната карта на с.Сенокос, община Блачик, област Добрич, одобрена със Заповед №300-5-97 от 06.11.2003г. на ИД на АГКК, при съседи/ поземлени имоти с идентификатори 66250.501.554, 66250.501.502, 66250.501.647, 66250.501.570, ведно с построена в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72.38/седемдесет и две цяло тридесет и осем стотни/кв.м. и разгъната застроена площ от 113.80/сто и тринадесет цяло и осемдесет стотни/кв.м.- по акт за собственост, а по скица с площ от 57/петдесет и седем/кв.м. с идентификатор №66250.501.648.1

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви