Земеделска земя

Начална цена: 1231.30 лв. Покажи в EUR

10970 кв.м., Сопот

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 23.02.2018 до 23.03.2018
Обявяване на: 26.03.2018 15:15
Публикувана на: 08.02.2018 09:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68076.311.5 по КК и КР на село Сопот, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-46/01.06 2009г на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот местност "ЧЕПЛЯ", целият с площ 10 970 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване пасище. X категория на земята, при неполивни условия, стар идентификатор няма, номер по предходен план: няма. при съседни имоти с идентификатори 68076.311.78, 68076.311.3, 68076.311.7, 68076.311.8, 68076.311.9, 68076.311.11, 68076.311.10, 68076.311.15,68076.311.6.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви