Земеделска земя

Начална цена: 4006.80 лв. Покажи в EUR

35651 кв.м., Сопот

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 23.02.2018 до 23.03.2018
Обявяване на: 26.03.2018 15:15
Публикувана на: 08.02.2018 09:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68076.311.39 по КК и КР на село Сопот, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-46/01,06.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "ЧЕПЛЯ", целият с площ 35 651 кв.м., с трайно предназначение на територията >емеделска и начин на трайно ползване: пасище, X категория на земята, при неполивни условия, iTap идентификатор няма. номер по предходен план няма. при съседни имоти с идентификатори 68076.311.73, 68076.311.74, 68076.311.75, 68076.311.72, 68076.311.71, 68076.311.69, 68076.311.67, 68076.311.66, 68076.311.65, 68076. 311.64, 68076.311.50, 68076.422.25, 68076.422.24, 68076.311.37, 68076.311.54, 68076.311.36. 68076.311,33. 68076.311.38, 68076.311.26

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви