Къща

Начална цена: 39440.00 лв. Покажи в EUR

64 кв.м., Виево

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 10:00
Публикувана на: 08.02.2018 13:56
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Застроен и незастроен урегулиран поземлен имот V-26/пети за имот двадесет и шест/, целият с площ от 1330,00 кв.м./хиляда триста и тридесет квадратни метра/, не следващ да урежда регулационни сметки в квартал 1 по устройствения план на с. Виево, общ. Смолян, утвърден със Заповед № 240/20.03.1987 г. при граници и съседи: улица, УПИ VI - 27, собственост на Ружен Балкански и неурегулиран поземлен имот, ВЕДНО с построените в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен със застроена жилищна площ от 24.00 кв.м. /двадесет и четири цяло квадратни метра/, първи жилищен етаж със застроена площ от 64.00 кв.м. /шейсет и четири цяло квадратни метра/ и втори жилищен етаж със застроена площ от 64.00 кв.м. /шейсет и четири цяло квадратни метра/ и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 24.00 кв.м. /двадесет и четири цяло квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви