Земеделска земя

Начална цена: 18900.00 лв. Покажи в EUR

2879 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
местност БЛАТАТА

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 11:00
Публикувана на: 08.02.2018 14:18
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.71.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2879 кв. м. (две хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД ЛИВАДА, находящ се в землището на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, местност БЛАТАТА, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 80371.71.34, 80371.71.40, 80371.71.24, 80371.71.21, 80371.71.20, 80371.71.19, 80371.71.26.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви