Производствен имот

Начална цена: 97384.00 лв. Покажи в EUR

3920 кв.м., Доспат

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 10:00
Публикувана на: 08.02.2018 14:57
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1282 с площ 3920 (три хиляди деветстотин и двадесет) кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Доспат, обл.Смолян, одобрени със заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АТКК София, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, адрес на поземления имот: гр.Доспат, ул.Граничар, при съседи на имота: 23025.502.7029; 23025.502.947; 23025.502.1293, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 23025.502.1282.1 - склад, със застроена площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м. на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 23025.502.1282, адрес на сградата: гр.Доспат, ул.Граничар; СГРАДА с идентификатор 23025.502.1282.2 - сграда за търговия /бензиностанция/, със застроена площ 27 (двадесет и седем) кв.м. на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 23025.502.1282, адрес на сградата: гр.Доспат, ул.Граничар; СГРАДА с идентификатор 23025.502.1282.4 - сграда /КПП/, със застроена площ 16 (шестнадесет) кв.м. на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 23025.502.1282, адрес на сградата: гр.Доспат, ул.Граничар;

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви