Етаж от къща

Начална цена: 48600.00 лв. Покажи в EUR

139 кв.м., СМОЛЯН
УЛ. ГРУДЬО ВОЙВОДА № 24

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 03.03.2018 до 03.04.2018
Обявяване на: 04.04.2018 10:30
Публикувана на: 08.02.2018 15:01
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.117.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 139.05 кв.м /сто тридесет и девет квадратни метра и пет стотни/, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ул. Грудьо Войвода № 24, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, намиращ се в сграда №1 с идентификатор 67653.917.117.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.117 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед № РД 18- 14/ 10.05.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ 628 кв.м /шестстотин двадесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на поземления имот: 67653.917.392, 67653.917.118, 67653.917.119, 67653.917.116 и 67653. 917.105, ВЕДНО С ТАВАН със застроена площ от 58.03 кв.м /петдесет и осем квадратни метра и три стотни/, при съседи на тавана: отдолу: втори жилищен етаж, отстрани: външни зидове и таван на Иван и Анастасия Делеви, ВЕДНО с идеалните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви