Хотел

Начална цена: 269400.00 лв. Покажи в EUR

637 кв.м., ТЕТЕВЕН
гр. Тетевен, местност "Балинци"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 17.03.2018 до 17.04.2018
Обявяване на: 18.04.2018 14:00
Публикувана на: 09.02.2018 10:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землищните граници на гр. Тетевен, ЕКАТТЕ 72343, Община Тетевен, Област Ловешка, който представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен, с площ на целия имот от 6.00 дка ( шест декара ), представляващ друга недържавна площ, заснет и съответстващ по картата на землището на гр. Тетевен, местност „БАЛИНЦИ“, на имот № 000057 ( нула, нула, нула, нула, пет, седем ), при граници и съседи на този имот по Скица на Общинска служба земеделие и гори – гр. Тетевен, имот № 000066 – Горски път на Министерство на земеделието и горите – Държавно лесничейство, имот № 070170 – голина на Министерство на земеделието и горите – Държавно лесничейство, имот с кадастрален № 000064 – горски път и имот с кадастрален № 000061 – залесена територия на Министерство на земеделието и горите – Държавно лесничейство, ВЕДНО с построената в този имот ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ( ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ), със застроена площ от 637 кв.м. ( шестстотин тридесет и седем квадратни метра ), както и с всички други подобрения в същия имот, подобрения, трайно прикрепени към земята и увеличаващи стойността му, като асфалтови площадки и други.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1510/2016г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви