Двустаен апартамент

Начална цена: 22090.00 лв. Покажи в EUR

42 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Орфей" № 1, бл. Невяста 1, вх. А, ет. 4, ап. 15

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 09:30
Публикувана на: 09.02.2018 10:57
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.594.1.15 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, пет, девет, четири, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Орфей" № 1, бл. "Невяста" 1, вх. А, ет. 4, ап. 15, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 42.23 кв.м. (четиридесет и две цяло и двадесет и три стотни квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж - 67653.917.594.1.16, 67653.917.594.1.14, под обекта - 67653.917.594.1.11, над обекта - 67653.917.594.1.19, който самостоятелен обект е разположен в сграда 1 (едно), построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.594, ВЕДНО с прилежащото към апартамента избено помещение № 11 (единадесет) със застроена площ от 3.35 кв.м. (три цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), ведно с 1.37 % (едно цяло и тридесет и седем стотни процента) от общите части на сградата и пт правото на строеж върху поземления имот.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви