Гараж

Начална цена: 11277.00 лв. Покажи в EUR

24 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Орфей" 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 09:30
Публикувана на: 09.02.2018 11:02
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор 67653.917.594.8 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, пет, девет, четири, точка,осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Орфей" № 1, с предназначение - хангар, депо, гараж, с площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра),разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.594, ВЕДНО с 23,50/2671 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.917.594 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, пет, девет, четири), целият с площ от 2 671 кв.м. (две хиляди шестстотин седемдесет и един квадратни метра), съгласно кадастралната карта на гр. Смолян, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 67653.917.778, 67653.917.622, 67653.917.880, 67653.917.592, 67653.917.589, 67653.917.590, 67653.917.494 и 67653.917.802.

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви