Други

Начална цена: 351217.60 лв. Покажи в EUR

3374 кв.м., Николичевци
местността „Дрено“

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 09:00
Публикувана на: 09.02.2018 11:31
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 004028 /четири хиляди и двадесет и осем/ находящ се в местността „Дрено“, в землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил, с площ 3 374 /три хиляди и триста и седемдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: складов терен с категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот № 004029-складов терен на Росен Драганов Васев и др., имот № 000017-местен път на ОС гр. Кюстендил, имот № 004027-полска култура на Деян Валериев Пенков, имот № 004005-полска култура на Деян Валериев Пенков и имот № 004032-полска култура на „РЕАЛМЕТ-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД, съгласно Скица на имота № К13602/23.08.2012г. на ОС Земеделие гр. Кюстендил, ведно с построените в имота двуетажна еднофамилна жилищна сграда за персонал с разгъната застроена площ от 773. 40 /седемстотин и седемдесет и три цяло и четири десети/ квадратни метра. и плодохранилище със застроена площ от 216. 70 /двеста и шестнадесет цяло и седемдесет/ квадратни метра, съгласно описание по Нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека вписана в СВ при РС Кюстендил под № 34, том 2, дв.вх. рег № 2287/04.06.2007г.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви