Къща

Начална цена: 79200.00 лв. Покажи в EUR

232 кв.м., Шумата
община Севлиево

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:30
Публикувана на: 09.02.2018 12:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 232 /двеста тридесет и два/ кв.м., в завършен вид, покрита с дограма с вътрешни и външни мазилки, със завършена вик и ел. инсталации, състояща се от ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, всяка от която със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., свързани помежду си с ДВА БРОЯ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, всяко с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м., изградена съгласно одобрени проекти и разрешения за строеж №46 от 12.01.2007г. и №79 от 27.03.2008г. на Община Севлиево, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 111020 /сто и единадесет хиляди и двадесет/ в местност "Ильовското", землището на с. Шумата, Община Севлиево с площ от 2.494 /две хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване: ИНДИВИДУАЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ пета категория, при граници на имота: № 111021 /сто и единадесет хиляди и двадесет и едно/ - нива на Сийка Иванова Хубанова, № 000028 /двадесет и осем/ - населено място на с. Шумата, № 000115 /сто и петнадесет/ - полски път на Община Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 79 200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева /Върху цената не се дължи ДДС/

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви