Търговски имот

Начална цена: 41040.00 лв. Покажи в EUR

436 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. "Стефан Пешев" № 145

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 14:10
Публикувана на: 09.02.2018 12:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор 65927.501.890.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" с предназначение СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ на един етаж със застроена площ 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.890 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотини едно точка осемстотин и деветдесет/, при граници за имота: имот с идентификатор 65927.501.4656, имот с идентификатор 65927.501.4046, имот с идентификатор 65927.501.4614, имот с идентификатор 65927.501.888, имот с идентификатор 65927.501.4286, имот с идентификатор 65927.501.889. По акт за собственост, същият е описан като: МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ -ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 310 /триста и десет/ квадратни метра, изграден през 1987 година и МАГАЗИН - БАР ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 50 /петдесет/ квадратни метра, изграден през 1987 година, а съгласно Удостоверение № 1851 от 22.10.2007г. издадено от Дирекция „ТСУ" при Община Севлиево, общата застроена площ на двата обекта описани по горе е 439 /четиристотин тридесет и девет/ квадратни метра, построен в Урегулиран поземлен имот III /трети римско/ в квартал 12 /дванадесети/ по плана на гр.Севлиево, ул. "Стешан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, при граници за имота: север - ул. "Стешан Пешев", юг - улица, изток - канал, запад - бензиностанция и „Водно стопанство". НАЧАЛНА ЦЕНА: 41 040 (четиридесет и една хиляди и четиридесет) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви