Земеделска земя

Начална цена: 1216.00 лв. Покажи в EUR

3700 кв.м., Шумата
община Севлиево

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 14:20
Публикувана на: 09.02.2018 13:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 027012 /двадесет и седем хиляди и дванадесет/ в землището на село Шумата с ЕКАТТЕ 83497 /осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем/, община Севлиево, с площ: 3.700 дка. /три хиляди и седемстотин квадратни метра/, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: десета, намиращ се в местността „БАБИНА КРУША”, при граници и съседи: имот № 027013 –нива на насл. на Никола Тотев Кабакчиев, имот с № 027033 –нива на Цветан Петков Стоянов, имот № 027011- нива на насл. на Гочо Христов Гечев и имот № 027034 – полски път на Община Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 216 / хиляда двеста и шестнадесет/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви