Земеделска земя

Начална цена: 921.60 лв. Покажи в EUR

1980 кв.м., Камено поле

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 22.03.2018 11:00
Публикувана на: 12.02.2018 10:48
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1. 1/5 ид. част от НИВА, с пл.№156006, ІІІ-та кат.,с площ от 3.100 дка, находяща се в местността „Зад кръста” по плана на с.Камено поле, общ.Роман, при граници и съседи имоти:156007, 039012, 156005, 156012; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя., както и сключен договор за аренда за 10 стопански години, вписан на 16.06.2014г. в АВ. Пазарна оценка на имота е 400,00 лв. /четиристотин лева/. Начална цена при втората продан е 288,00 лв. /двеста осемдесет и осем лв/. 2. 1/5 ид. част от НИВА, с пл.№230010, ІІІ-та кат.,с площ от 3.200 дка, находяща се в местността „Дебелия слог” по плана на с.Камено поле, общ.Роман, при граници и съседи имоти:230001, 000858, 230024, 230011; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя., както и сключен договор за аренда за 10 стопански години, вписан на 16.06.2014г. в АВ. Пазарна оценка на имота е 400,00 лв. /четиристотин лева/. Начална цена при втората продан е 288,00 лв. /двеста осемдесет и осем лв/. 3. 1/5 ид. част от НИВА, с пл.№284003, ІІІ-та кат.,с площ от 1.500 дка, находяща се в местността „Кичера” по плана на с.Камено поле, общ.Роман, при граници и съседи имоти:284002, 284008, 284004, 000266; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя., както и сключен договор за аренда за 10 стопански години, вписан на 16.06.2014г. в АВ. Пазарна оценка на имота е 200,00 лв. /двеста лева/. Начална цена при втората продан е 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лв/. 4. 1/5 ид. част от НИВА, с пл.№281027, ІІІ-та кат.,с площ от 2.100 дка, находяща се в местността „Зад кичера” по плана на с.Камено поле, общ.Роман, при граници и съседи имоти: 281026, 279032, 281028, 281091; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя., както и сключен договор за аренда за 10 стопански години, вписан на 16.06.2014г. в АВ. Пазарна оценка на имота е 280,00 лв. /двеста и осемдесет лева/. Начална цена при втората продан е 201,60 лв. /двеста и един лева и шестдесет стотинки/.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви