Гараж

Начална цена: 4344.00 лв. Покажи в EUR

16 кв.м., Пампорово
к-с Замъкът - 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 15.03.2018 10:00
Публикувана на: 12.02.2018 11:43
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ГАРАЖ № 14 /четиринадесет/ с идентификатор 80371.174.17.1.62 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно точка сто седемдесет и четири точка седемнадесет точка едно точка шестдесет и две/ находящ се в сграда 174.17.1 /сто седемдесет и четири точка седемнадесет точка едно/, с предназначение: гараж в сграда, със застроена площ по кадастрална схема 15.94 /петнадесет квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/ кв.м., с граници: съседни самостоятелни обекти на същия етаж - обект № 061 и 063, под обекта - няма, над обекта -обект № 006, ведно с 1.17 % /едно цяло и седемнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата, представляваща БАЗА ЗА СЕМЕЕН ОТДИХ (Замъкът - 2), въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 26-00-951(4)/30.08.2007г. за въвеждане в експлоатация на строеж издадено от Община Чепеларе, находяща се в дворно място, цялото с площ по кадастралната карта 868 (осемстотин шестдесет и осем квадратни метра), съставляващо поземлен имот с идентификатор 80371.174.17 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно точка сто седемдесет и четири точка седемнадесет/, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, Община Чепеларе, Област Смолянска, местност Пампорово, с номер на населеното място ЕКАТТЕ 80371 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно/, при граници: 218.8 /двеста и осемнадесет точка осем/, 174.18 /сто седемдесет и четири точка осемнадесет/, 174.25 /сто седемдесет и четири точка двадесет и пет/, 174.16 /сто седемдесет и четири точка шестнадесет/ и 174.44 /сто седемдесет и четири точка точка четиридесет и четири/, ведно с 3.38 % /три цяло и тридесет и осем процента/ идеални части от подземни улеи, възлизащи на 0.54 /петдесет и четири квадратни дециметра/ кв.м. и същият процент от правото на строеж върху терена.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви