Гараж

Начална цена: 3720.00 лв. Покажи в EUR

14 кв.м., Пампорово
к-с Замъкът - 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 15.03.2018 10:00
Публикувана на: 12.02.2018 11:48
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.174.17.1.56 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, четири, точка, едно, седем, точка, едно, точка, пет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, ет. 0, гараж 8, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, разположен на едно ниво, със застроена площ от 13.74 (тринадесет цяло и седемдесет и четири) кв.м., който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 80371.174.17.1, представляваща БАЗА ЗА СЕМЕЕН ОТДИХ (Замъкът - 2), въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 26-00-951(4)/30.08.2007г. за въвеждане в експлоатация на строеж издадено от Община Чепеларе, находяща се в дворно място, цялото с площ по кадастралната карта 868 (осемстотин шестдесет и осем квадратни метра), съставляващо поземлен имот с идентификатор 80371.174.17 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно точка сто седемдесет и четири точка седемнадесет/, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, Община Чепеларе, Област Смолянска, местност Пампорово, с номер на населеното място ЕКАТТЕ 80371 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно/, при граници: 218.8 /двеста и осемнадесет точка осем/, 174.18 /сто седемдесет и четири точка осемнадесет/, 174.25 /сто седемдесет и четири точка двадесет и пет/, 174.16 /сто седемдесет и четири точка шестнадесет/ и 174.44 /сто седемдесет и четири точка точка четиридесет и четири/, възлизащи на 0.14 /четиринадесет квадратни дециметра/, ведно с 2.92 % /две цяло деветдесет и два процента/ идеални части от подземните улеи, възлизащи на 0.40 /четиридесет квадратни дециметра/ кв.м. и същият процент от правото на строеж върху терена, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.174.17, при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж – 80371.174.17.1.57, под обекта- няма, над обекта – 80371.174.17.1.8.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви