Двустаен апартамент

Начална цена: 25480.00 лв. Покажи в EUR

48 кв.м., Пампорово
к-с Замъкът - 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 15.03.2018 10:00
Публикувана на: 12.02.2018 12:09
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се на партерен етаж, в секция № 3 (три) на описаната по-горе сграда с идентификатор 80371.174.12.1.23 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, четири, точка, едно, две, точка, едно, точка, две, три), попадащ в сграда 174.12.1 (едно, седем, четири, точка, едно, две, точка, едно), със застроена площ по кадастрална схема 48.22 (четиридесет и осем цяло и двадесет и две стотни) кв.м., състоящ се от всекидневна с кухненски бокс, една спалня, тоалетна/баня, преддверие, с граници: съседни самостоятелни обекти на същия етаж – обект № 024, обект № 022, под обекта – няма, над обекта – обект № 051, заедно с 0.82% (нула цяло и осемдесет и два процента) идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 8.0 (осем квадратни метра) и същият процент от правото на строеж върху терена, представляваща „База за семеен отдих – жилища“ (Замъкът-1), въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 26-00-232(1)/28.04.2006 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „База за семеен отдих-жилища“ I етап: „Секция 1 и Секция 2“, издадено от Община Чепеларе и Удостоверение № 26-00-305(1)/19.06.2006 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „База за семеен отдих-жилища“ II етап: „Секция III-жилища, Секция IV-жилища и магазин за промишлени стоки, Секция V-жилища, фитнес център, кафене, офис и магазин за промишлени стоки, Секция VI-жилища и бистро“, издадено от Община Чепеларе, състояща се от шест секции в дворно място, цялото с площ по кадастрална карта 2.832 (два декара и осемстотин тридесет и два квадратни метра), съставляващо поземлен имот с идентификатор 80371.174.12 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, четири, точка, едно, две) по кадастралната карта на град Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, местност Пампорово, с номер на населеното място ЕКАТТЕ 80371 (осем, нула, три, седем, едно), при граници: 174.25 (едно, седем, четири, точка, две, пет), 174.42 (едно, седем, четири, точка, четири, две), 174.43 (едно, седем, четири, точка, четири, три), 218.9 (две, едно, осем, точка, девет), 174.13 (едно, седем, четири, точка, едно, три).

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви