Парцел

Начална цена: 6080.00 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., КАВАРНА
местност "Старите лозя"

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 10:00
Публикувана на: 13.02.2018 12:13
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, местност "Старите лозя" , представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.500.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г., с площ по акт за собственост от 500 кв.м., а целият с площ по скица от 600 кв.м., номер по предходен план:337, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 36064.500.337.1, с площ от 8 кв.м. по скица, брой етажи: 1, предназначение: вилна сграда – еднофамилна, без строителни книжа, при съседи: 35064.500.339; 35064.500.1005; 35064.500.336;35064.500.972, заедно с всичко подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви