Други

Начална цена: 8585.00 лв. Покажи в EUR

25 кв.м., ПАЗАРДЖИК

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 15:00
Публикувана на: 13.02.2018 13:06
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, имот с идентификатор № 55155.503.526.1.8 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, която сграда е на два надземни етажа от 0 /нула/ до 1 /един/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.503.526 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, пет, две, шест/, с предназначение на самостоятелния обект: обекти със специално предназначение, с брой нива на обекта: 1 /един/, с площ от 24.65 кв. м /двадесет и четири цяло и шестдесет и пет квадратни метра/, на ниво: 1 /първо/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.6, под обекта: имот с идентификатор № 55155.503.526.1.14, над обекта: с идентификатор № 55155.503.526.1.7, ведно с 1/12 ид.части от обслужващ пасаж 1, целия с площ 85,60 кв.м. и припадащите се 20,76/1071 ид.части от дворното място, цялото с площ 1071 кв.м.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви