Гараж

Начална цена: 12800.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. "Боянски водопад"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 09:00
Публикувана на: 13.02.2018 17:36
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 13 /тринадесет/ с площ от 22.47 /двадесет и две цяло и четиридесет и седем стотни/ кв. м., при съседи по доказателтвения акт: подземна улица, гараж № 12 /дванадесет/, блок „Д” и гараж № 14 /четиринадесет/, ЗАЕДНО с 2.403 % /две цяло четиристоин и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подзмените гражи и ЗАЕДНО с 0.293 % /нула цяло двеста деветдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо по доказателствения акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV- 39 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/ с площ от 3 175 /три хиляди сто седемдесет и пет/ кв.м., при граници по доказателствения акт: улица, УПИ I- 39 39 /първи, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/, УПИ № II- 39 /втори, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/, УПИ № III- 519 /трети, отреден за имот планоснимачен номер петстотин и деветнадесет/, УПИ № V- 50 /пети, отреден за имот планоснимачен номер петдесет/, ЗАЕДНО с 0.246 % /нула цяло двеста четиридесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от правото на стреж върху дворното място, съставляващо по доказателствения акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II- 39 /втори, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/ с площ от 2 080 /две хиляди и осемдесет/ кв.м., при граници по доказателствения акт: улица, „Боянски водопад”, УПИ № III- 519 /трети, отреден за имот планоснимачен номер петстотин и деветнадесет/, УПИ № IV- 39 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/ и I- 39 /първи, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/, ЗАЕДНО с 0.028 % /нула цяло двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо по доказателствения акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I- 39 /първи, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/ с площ от 2 390 /две хиляди триста и деветдесет/ кв.м., при граници по доказателствения акт: ул. „Боянски водопад”, УПИ № II- 39 /втори, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/, УПИ № IV- 39 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер тридесет и девет/ и от две старни улици, от квартал 14 /четиринадесети/ по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади- изток”.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви