Фабрика

Начална цена: 44016.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Иваново

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 22.02.2018 до 22.03.2018
Обявяване на: 23.03.2018 09:00
Публикувана на: 14.02.2018 05:07
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УПИ XX /двадесет/, в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, при граници на имота: от три страни – УПИ XV, улица, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА, МАСИВНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ЮЖНАТА ЧАСТ от приземен и първи етаж от сграда с разгърната застроена площ от 562.70 кв.м./петстотин шестдесет и два квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, обособена със самостоятелен вход и изход и представляваща по предназначение ФАБРИКА ЗА ЧОРАПИ И ЧОРАПОГАЩИ, със самостоятелни помещения, разположени последователно, в който е настанен целия производствен процес. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 44 016 лв. Тежести: договорна ипотека в полза на „ПИБ” АД, ЕИК 831094393 за обезпечаването на сумата от 150 000 лева. Възбрана вписана в полза на взискателя „ПИБ” АД, ЕИК 831094393 ИЗП. Д. № 20179140400162 Оглед по настоящата продан: всеки четвъртък от 10.00 до 11.00 в периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Георги Сава Раковски №13, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви