Заведение

Начална цена: 130275.00 лв. Покажи в EUR

168 кв.м., Банско
ул. "Стражите" №18, ЖС "Преспа"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 14.02.2018 до 14.03.2018
Обявяване на: 15.03.2018 13:00
Публикувана на: 14.02.2018 08:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.144, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 167,70кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 27,50кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.139.1.4; 02676.17.139.1.3 Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. А, ет.1 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/ Описание по стар идентификатор: ФИТНЕС ЦЕНТЪР, находящ се в блок А, разположен на кота -2,80м и на кота -3,10м, състоящ се от: фитнес зала, сауна, витамин бар, фоайе, две съблекални, две предверия, три бани и две тоалетни, целият с площ от 167,70кв.м., заедно с 2,61% идеални части, съответстващи на 27,50кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници: ателие PR-А-1-01 („пе“ –латинско, „ер“ – латинско, А-едно-нула-едно), коридор, стълбище и от три страни двор. Начална цена 130 275лв. /сто и тридесет хиляди двеста седемдесет и пет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните недвижими имоти се намират в четириетажна масивна жилищна сграда със сутерен и подпокривно ниво. За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-12-828 от 2008г. на ДНСК – София.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви