Земеделска земя

Начална цена: 5280.00 лв. Покажи в EUR

11005 кв.м., Алеково

Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
ЧСИ: Ервин Шукрю Юсеин
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 08:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот находящ се в землището на с. Алеково, община Алфатар, област Силистра, ЕКАТТЕ: 00240: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- пасище, мера, с площ от 11,005 дка., находящ се в местността „Геленджика“, пета категория, съставляващ имот № 052005 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 052004- пасище, мера на „Интер Инвест“ ЕООД, имот № 000570- полски път на община Алфатар, имот № 052006- пасище, мера на Данчо Колев Костадинов, имот № 000574- полски път на община Алфатар. Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и плана за управление.

ЧСИ

Име: Ервин Шукрю Юсеин
Служебен номер: 834
Телефон: 086 - 821289
E-mail: [email protected]
Адрес: Силистра, ул. "Петър Берон" № 1, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Силистра
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ервин Шукрю Юсеин

Актуални обяви