Земеделска земя

Начална цена: 436.00 лв. Покажи в EUR

2001 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ РЕКАТА

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 10:59
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Нива, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 2,001 дка /два декара и един квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в м. "РЕКАТА", представляваща имот № 024009 /двадесет и четири хиляди и девет/ по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.24.9 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.24.9 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка двадесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с.Катунище, общ. Котел, обл.Сливен, местност "Реката" с площ 2001,00 кв.м. /две хиляди и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024009, квартал:0, със съседи: 36681.24.8, 36681.24.11, 36681.24.14, 36681.21.327.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви